SACRT 78 BUS SCHEDULE BUTTERFIELD

SACRT 78 BUS SCHEDULE BUTTERFIELD.

SACRT 78 BUS SCHEDULE BUTTERFIELD

Trip planner sacramento Sacrt tracker Bus Schedule 78 BUTTERFIELD GO.

MONDAY THROUGH FRIDAY SACRT

MATHER FIELD/MILLS TO BUTTERFIELD

Mather Field/Mills 6:44 AM 7:14 AM 7:44 AM 8:14 AM 8:44 AM 9:14 AM 9:44 AM 10:29 AM 10:59 AM 11:29 AM 11:59 AM 12:29 PM 12:59 PM 1:29 PM 1:59 PM 2:29 PM 2:59 PM 3:29 PM 3:59 PM 4:44 PM 5:14 PM 5:44 PM 6:14 PM 6:44 PM 7:14 PM 7:44 PM 8:14 PM

Butterfield 6:55 AM 7:25 AM 7:55 AM 8:25 AM 8:55 AM 9:25 AM 9:55 AM 10:40 AM 11:10 AM 11:40 AM 12:10 PM 12:40 PM 1:10 PM 1:40 PM 2:10 PM 2:40 PM 3:10 PM 3:40 PM 4:10 PM 4:55 PM 5:25 PM 5:55 PM 6:25 PM 6:55 PM 7:25 PM 7:55 PM 8:25 PM

MONDAY THROUGH FRIDAY SAC RT

BUTTERFIELD TO MATHER FIELD/MILLS

Butterfield 6:06 AM 6:36 AM 7:06 AM 7:36 AM 8:06 AM 8:36 AM 9:06 AM 9:51 AM 10:21 AM 10:51 AM 11:21 AM 11:51 AM 12:21 PM 12:51 PM 1:21 PM 1:51 PM 2:21 PM 2:51 PM 3:21 PM 4:06 PM 4:36 PM 5:06 PM 5:36 PM 6:06 PM 6:36 PM 7:06 PM 7:36 PM

Mather Field/Mills 6:16 AM 6:46 AM 7:16 AM 7:46 AM 8:16 AM 8:46 AM 9:16 AM 10:01 AM 10:31 AM 11:01 AM 11:31 AM 12:01 PM 12:31 PM 1:01 PM 1:31 PM 2:01 PM 2:31 PM 3:01 PM 3:31 PM 4:16 PM 4:46 PM 5:16 PM 5:46 PM 6:16 PM 6:46 PM 7:16 PM 7:46 PM

SATURDAY SACRT

MATHER FIELD/MILLS TO BUTTERFIELD

Mather Field/Mills 8:16 AM 9:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 1:16 PM 2:16 PM 3:16 PM 4:16 PM 5:16 PM 6:16 PM 7:16 PM 8:16 PM

Butterfield 8:27 AM 9:27 AM 10:27 AM 11:27 AM 12:27 PM 1:27 PM 2:27 PM 3:27 PM 4:27 PM 5:27 PM 6:27 PM 7:27 PM 8:27 PM

SATURDAY SACRT

BUTTERFIELD TO MATHER FIELD/MILLS

Butterfield 7:38 AM 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 1:38 PM 2:38 PM 3:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM

Mather Field/Mills 7:48 AM 8:48 AM 9:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 1:48 PM 2:48 PM 3:48 PM 4:48 PM 5:48 PM 6:48 PM 7:48 PM

SUNDAY AND HOLIDAYS SACRT TRACKER

MATHER FIELD/MILLS TO BUTTERFIELD

Mather Field/Mills 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 1:38 PM 2:38 PM 3:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM 8:38 PM

Butterfield 8:49 AM 9:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 1:49 PM 2:49 PM 3:49 PM 4:49 PM 5:49 PM 6:49 PM 7:49 PM 8:49 PM

SUNDAY AND HOLIDAYS SACRT TRACKER

BUTTERFIELD TO MATHER FIELD/MILLS

Butterfield 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM

Mather Field/Mills 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 7:10 PM 8:10 PM

SACRT Bus 78 schedule butterfield.

Sacrt Tracker
Sacrt Tracker

.