SACRT 13 BUS SCHEDULE NATOMAS ARDEN

SACRT 13 BUS SCHEDULE NATOMAS/ARDEN (Natomas/Del Paso El Camino & Watt).

SACRT 13 BUS SCHEDULE NATOMAS/ARDEN (Natomas/Del Paso El Camino & Watt)

Trip planner sacramento Sacrt tracker Bus Schedule 13 NATOMAS/ARDEN (Natomas/Del Paso El Camino & Watt) GO.

Bus Schedule 13 – NATOMAS/ARDEN

MONDAY THROUGH FRIDAY SACRT

EL CENTRO & DEL PASO TO BUTANO & EL CAMINO

El Centro & Del Paso 5:53 AM 6:38 AM 7:23 AM 8:10 AM 8:53 AM 9:38 AM 10:23 AM 11:08 AM 11:53 AM 12:38 PM 1:23 PM 2:08 PM 2:53 PM 3:36 PM 4:21 PM 5:06 PM 5:55 PM 6:40 PM 7:25 PM 8:10 PM

Truxel & Gateway Park 6:04 AM 6:49 AM 7:35 AM 8:21 AM 9:04 AM 9:49 AM 10:34 AM 11:19 AM 12:04 PM 12:49 PM 1:35 PM 2:20 PM 3:05 PM 3:49 PM 4:34 PM 5:19 PM 6:07 PM 6:52 PM 7:37 PM 8:22 PM

San Juan & Northgate 6:11 AM 6:56 AM 7:43 AM 8:28 AM 9:11 AM 9:56 AM 10:41 AM 11:26 AM 12:11 PM 12:56 PM 1:42 PM 2:27 PM 3:12 PM 3:57 PM 4:42 PM 5:27 PM 6:14 PM 6:59 PM 7:44 PM 8:29 PM

Arden/Del Paso 6:25 AM 7:10 AM 7:55 AM 8:40 AM 9:23 AM 10:08 AM 10:53 AM 11:38 AM 12:23 PM 1:08 PM 1:53 PM 2:38 PM 3:23 PM 4:08 PM 4:53 PM 5:38 PM 6:25 PM 7:10 PM 7:55 PM 8:40 PM

Arden Fair Mall Transit Center 6:30 AM 7:15 AM 8:01 AM 8:46 AM 9:29 AM 10:14 AM 10:59 AM 11:44 AM 12:29 PM 1:14 PM 1:59 PM 2:44 PM 3:29 PM 4:15 PM 5:00 PM 5:45 PM 6:32 PM 7:17 PM 8:02 PM 8:47 PM

Arden & Fulton 6:35 AM 7:20 AM 8:08 AM 8:53 AM 9:36 AM 10:21 AM 11:06 AM 11:51 AM 12:36 PM 1:21 PM 2:09 PM 2:54 PM 3:39 PM 4:25 PM 5:10 PM 5:55 PM 6:40 PM 7:25 PM 8:10 PM 8:55 PM

Kaiser Hosp Morse & Cottage 6:41 AM 7:26 AM 8:14 AM 8:59 AM 9:42 AM 10:27 AM 11:12 AM 11:57 AM 12:42 PM 1:27 PM 2:14 PM 2:59 PM 3:44 PM 4:29 PM 5:14 PM 5:59 PM 6:45 PM 7:30 PM 8:15 PM 9:00 PM

Butano & El Camino 6:46 AM 7:31 AM 8:21 AM 9:06 AM 9:49 AM 10:34 AM 11:19 AM 12:04 PM 12:49 PM 1:34 PM 2:22 PM 3:07 PM 3:52 PM 4:37 PM 5:22 PM 6:07 PM 6:51 PM 7:36 PM 8:21 PM 9:06 PM

MONDAY THROUGH FRIDAY SAC RT

BUTANO & EL CAMINO TO EL CENTRO & DEL PASO

Butano & El Camino 6:13 AM 6:58 AM 7:43 AM 8:28 AM 9:13 AM 9:58 AM 10:42 AM 11:27 AM 12:12 PM 12:57 PM 1:42 PM 2:25 PM 3:10 PM 3:55 PM 4:40 PM 5:25 PM 6:10 PM 6:57 PM 7:42 PM 8:27 PM

Kaiser Hosp Morse & Cottage 6:17 AM 7:02 AM 7:47 AM 8:32 AM 9:17 AM 10:02 AM 10:46 AM 11:31 AM 12:16 PM 1:01 PM 1:46 PM 2:30 PM 3:15 PM 4:00 PM 4:45 PM 5:30 PM 6:15 PM 7:01 PM 7:46 PM 8:31 PM

Arden & Fulton 6:21 AM 7:06 AM 7:51 AM 8:36 AM 9:21 AM 10:06 AM 10:50 AM 11:35 AM 12:20 PM 1:05 PM 1:50 PM 2:35 PM 3:20 PM 4:05 PM 4:50 PM 5:35 PM 6:20 PM 7:05 PM 7:50 PM 8:35 PM

Arden & Heritage (Arden Fair) 6:26 AM 7:11 AM 7:56 AM 8:41 AM 9:26 AM 10:11 AM 10:56 AM 11:41 AM 12:27 PM 1:12 PM 1:57 PM 2:42 PM 3:27 PM 4:12 PM 4:57 PM 5:42 PM 6:27 PM 7:11 PM 7:56 PM 8:41 PM

Arden/Del Paso 6:36 AM 7:21 AM 8:06 AM 8:51 AM 9:36 AM 10:21 AM 11:06 AM 11:51 AM 12:37 PM 1:22 PM 2:07 PM 2:53 PM 3:38 PM 4:23 PM 5:08 PM 5:53 PM 6:38 PM 7:21 PM 8:06 PM 8:51 PM

San Juan & Northgate 6:47 AM 7:32 AM 8:17 AM 9:02 AM 9:47 AM 10:32 AM 11:18 AM 12:03 PM 12:49 PM 1:34 PM 2:19 PM 3:06 PM 3:51 PM 4:36 PM 5:21 PM 6:06 PM 6:51 PM 7:32 PM 8:17 PM 9:02 PM

Truxel & Gateway Park 6:56 AM 7:41 AM 8:26 AM 9:11 AM 9:56 AM 10:41 AM 11:26 AM 12:11 PM 12:58 PM 1:43 PM 2:28 PM 3:14 PM 3:59 PM 4:44 PM 5:29 PM 6:14 PM 6:59 PM 7:40 PM 8:25 PM 9:10 PM

El Centro & Del Paso 7:08 AM 7:53 AM 8:38 AM 9:23 AM 10:08 AM 10:53 AM 11:36 AM 12:21 PM 1:08 PM 1:53 PM 2:38 PM 3:27 PM 4:12 PM 4:57 PM 5:42 PM 6:27 PM 7:12 PM 7:50 PM 8:35 PM 9:20 PM

SATURDAY SACRT

EL CENTRO & DEL PASO TO BUTANO & EL CAMINO

El Centro & Del Paso 7:23 AM 8:23 AM 9:08 AM 9:53 AM 10:38 AM 11:23 AM 12:08 PM 12:53 PM 1:38 PM 2:23 PM 3:08 PM 3:53 PM 4:38 PM 5:23 PM 6:08 PM 6:53 PM 7:38 PM 8:38 PM

Truxel & Gateway Park 7:34 AM 8:34 AM 9:19 AM 10:04 AM 10:49 AM 11:34 AM 12:19 PM 1:04 PM 1:49 PM 2:34 PM 3:19 PM 4:04 PM 4:49 PM 5:34 PM 6:19 PM 7:04 PM 7:49 PM 8:49 PM

San Juan & Northgate 7:41 AM 8:41 AM 9:26 AM 10:11 AM 10:56 AM 11:41 AM 12:26 PM 1:11 PM 1:56 PM 2:41 PM 3:26 PM 4:11 PM 4:56 PM 5:41 PM 6:26 PM 7:11 PM 7:56 PM 8:56 PM

Arden/Del Paso 7:55 AM 8:55 AM 9:40 AM 10:25 AM 11:10 AM 11:55 AM 12:40 PM 1:25 PM 2:10 PM 2:55 PM 3:40 PM 4:25 PM 5:10 PM 5:55 PM 6:40 PM 7:25 PM 8:10 PM 9:10 PM

Arden Fair Mall Transit Center 8:00 AM 9:01 AM 9:46 AM 10:31 AM 11:16 AM 12:01 PM 12:46 PM 1:31 PM 2:16 PM 3:01 PM 3:46 PM 4:31 PM 5:16 PM 6:01 PM 6:46 PM 7:31 PM 8:16 PM 9:16 PM

Arden & Fulton 8:05 AM 9:08 AM 9:53 AM 10:38 AM 11:23 AM 12:08 PM 12:53 PM 1:38 PM 2:23 PM 3:08 PM 3:53 PM 4:38 PM 5:23 PM 6:08 PM 6:53 PM 7:38 PM 8:23 PM 9:23 PM

Kaiser Hosp Morse & Cottage 8:11 AM 9:15 AM 10:00 AM 10:45 AM 11:30 AM 12:15 PM 1:00 PM 1:45 PM 2:30 PM 3:15 PM 4:00 PM 4:45 PM 5:30 PM 6:15 PM 7:00 PM 7:45 PM 8:30 PM 9:30 PM

Butano & El Camino 8:16 AM 9:20 AM 10:05 AM 10:50 AM 11:35 AM 12:20 PM 1:05 PM 1:50 PM 2:35 PM 3:20 PM 4:05 PM 4:50 PM 5:35 PM 6:20 PM 7:05 PM 7:50 PM 8:35 PM 9:35 PM

SATURDAY SACRT

BUTANO & EL CAMINO TO EL CENTRO & DEL PASO

Butano & El Camino 7:01 AM 8:01 AM 8:46 AM 9:31 AM 10:16 AM 11:01 AM 11:46 AM 12:31 PM 1:16 PM 2:01 PM 2:46 PM 3:31 PM 4:16 PM 5:01 PM 5:46 PM 6:31 PM 7:16 PM 8:01 PM 9:01 PM

Kaiser Hosp Morse & Cottage 7:05 AM 8:05 AM 8:50 AM 9:35 AM 10:20 AM 11:05 AM 11:50 AM 12:35 PM 1:20 PM 2:05 PM 2:50 PM 3:35 PM 4:20 PM 5:05 PM 5:50 PM 6:35 PM 7:20 PM 8:05 PM 9:05 PM

Arden & Fulton 7:09 AM 8:09 AM 8:54 AM 9:39 AM 10:24 AM 11:09 AM 11:54 AM 12:39 PM 1:24 PM 2:09 PM 2:54 PM 3:39 PM 4:24 PM 5:09 PM 5:54 PM 6:39 PM 7:24 PM 8:09 PM 9:09 PM

Arden & Heritage (Arden Fair) 7:15 AM 8:15 AM 9:00 AM 9:45 AM 10:30 AM 11:15 AM 12:00 PM 12:45 PM 1:30 PM 2:15 PM 3:00 PM 3:45 PM 4:30 PM 5:15 PM 6:00 PM 6:45 PM 7:30 PM 8:15 PM 9:15 PM

Arden/Del Paso 7:25 AM 8:25 AM 9:10 AM 9:55 AM 10:40 AM 11:25 AM 12:10 PM 12:55 PM 1:40 PM 2:25 PM 3:10 PM 3:55 PM 4:40 PM 5:25 PM 6:10 PM 6:55 PM 7:40 PM 8:25 PM 9:25 PM

San Juan & Northgate 7:37 AM 8:37 AM 9:22 AM 10:07 AM 10:52 AM 11:37 AM 12:22 PM 1:07 PM 1:52 PM 2:37 PM 3:22 PM 4:07 PM 4:52 PM 5:37 PM 6:22 PM 7:07 PM 7:52 PM 8:37 PM 9:37 PM

Truxel & Gateway Park 7:45 AM 8:45 AM 9:30 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:30 PM 1:15 PM 2:00 PM 2:45 PM 3:30 PM 4:15 PM 5:00 PM 5:45 PM 6:30 PM 7:15 PM 8:00 PM 8:45 PM 9:45 PM

El Centro & Del Paso 7:55 AM 8:55 AM 9:40 AM 10:25 AM 11:10 AM 11:55 AM 12:40 PM 1:25 PM 2:10 PM 2:55 PM 3:40 PM 4:25 PM 5:10 PM 5:55 PM 6:40 PM 7:25 PM 8:10 PM 8:55 PM 9:55 PM

SUNDAY AND HOLIDAYS SACRT TRACKER

EL CENTRO & DEL PASO TO BUTANO & EL CAMINO

El Centro & Del Paso 7:23 AM 8:23 AM 9:23 AM 10:08 AM 10:53 AM 11:38 AM 12:23 PM 1:08 PM 1:53 PM 2:38 PM 3:23 PM 4:08 PM 4:53 PM 5:38 PM 6:23 PM

Truxel & Gateway Park 7:34 AM 8:34 AM 9:34 AM 10:19 AM 11:04 AM 11:49 AM 12:34 PM 1:19 PM 2:04 PM 2:49 PM 3:34 PM 4:19 PM 5:04 PM 5:49 PM 6:34 PM

San Juan & Northgate 7:41 AM 8:41 AM 9:41 AM 10:26 AM 11:11 AM 11:56 AM 12:41 PM 1:26 PM 2:11 PM 2:56 PM 3:41 PM 4:26 PM 5:11 PM 5:56 PM 6:41 PM

Arden/Del Paso 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:40 AM 11:25 AM 12:10 PM 12:55 PM 1:40 PM 2:25 PM 3:10 PM 3:55 PM 4:40 PM 5:25 PM 6:10 PM 6:55 PM

Arden Fair Mall Transit Center 8:00 AM 9:01 AM 10:01 AM 10:46 AM 11:31 AM 12:16 PM 1:01 PM 1:46 PM 2:31 PM 3:16 PM 4:01 PM 4:46 PM 5:31 PM 6:16 PM 7:01 PM

Arden & Fulton 8:05 AM 9:08 AM 10:08 AM 10:53 AM 11:38 AM 12:23 PM 1:08 PM 1:53 PM 2:38 PM 3:23 PM 4:08 PM 4:53 PM 5:38 PM 6:23 PM 7:08 PM

Kaiser Hosp Morse & Cottage 8:11 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:30 PM 1:15 PM 2:00 PM 2:45 PM 3:30 PM 4:15 PM 5:00 PM 5:45 PM 6:30 PM 7:15 PM

Butano & El Camino 8:16 AM 9:20 AM 10:20 AM 11:05 AM 11:50 AM 12:35 PM 1:20 PM 2:05 PM 2:50 PM 3:35 PM 4:20 PM 5:05 PM 5:50 PM 6:35 PM 7:20 PM

SUNDAY AND HOLIDAYS SACRT TRACKER

BUTANO & EL CAMINO TO EL CENTRO & DEL PASO

Butano & El Camino 7:01 AM 8:01 AM 9:01 AM 9:46 AM 10:31 AM 11:16 AM 12:01 PM 12:46 PM 1:31 PM 2:16 PM 3:01 PM 3:46 PM 4:31 PM 5:16 PM 6:01 PM 6:46 PM

Kaiser Hosp Morse & Cottage 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 9:50 AM 10:35 AM 11:20 AM 12:05 PM 12:50 PM 1:35 PM 2:20 PM 3:05 PM 3:50 PM 4:35 PM 5:20 PM 6:05 PM 6:50 PM

Arden & Fulton 7:09 AM 8:09 AM 9:09 AM 9:54 AM 10:39 AM 11:24 AM 12:09 PM 12:54 PM 1:39 PM 2:24 PM 3:09 PM 3:54 PM 4:39 PM 5:24 PM 6:09 PM 6:54 PM

Arden & Heritage (Arden Fair) 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:00 AM 10:45 AM 11:30 AM 12:15 PM 1:00 PM 1:45 PM 2:30 PM 3:15 PM 4:00 PM 4:45 PM 5:30 PM 6:15 PM 7:00 PM

Arden/Del Paso 7:25 AM 8:25 AM 9:25 AM 10:10 AM 10:55 AM 11:40 AM 12:25 PM 1:10 PM 1:55 PM 2:40 PM 3:25 PM 4:10 PM 4:55 PM 5:40 PM 6:25 PM 7:10 PM

San Juan & Northgate 7:37 AM 8:37 AM 9:37 AM 10:22 AM 11:07 AM 11:52 AM 12:37 PM 1:22 PM 2:07 PM 2:52 PM 3:37 PM 4:22 PM 5:07 PM 5:52 PM 6:37 PM 7:22 PM

Truxel & Gateway Park 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:30 AM 11:15 AM 12:00 PM 12:45 PM 1:30 PM 2:15 PM 3:00 PM 3:45 PM 4:30 PM 5:15 PM 6:00 PM 6:45 PM 7:30 PM

El Centro & Del Paso 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:40 AM 11:25 AM 12:10 PM 12:55 PM 1:40 PM 2:25 PM 3:10 PM 3:55 PM 4:40 PM 5:25 PM 6:10 PM 6:55 PM 7:40 PM

SACRT Bus 13 schedule natomas/arden (natomas/del paso el camino & watt).

Sacrt Tracker
Sacrt Tracker

.