Muni 90 Bus Schedule San Bruno Owl

Muni 90 Bus Schedule San Bruno Owl.

Muni 90 Bus Schedule San Bruno Owl

The Bus Schedule 90 Muni San Bruno Owl

Weekday Muni

90 SAN BRUNO OWL – Inbound to Fort Mason

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

San Bruno Ave & Arleta Ave
San Bruno Ave & Silver Ave
Potrero Ave & 24th St
Potrero Ave & 16th St
South Van Ness Ave & Market St
Van Ness Ave & Geary Blvd
Van Ness Ave & North Point St
12:10A 12:15A 12:21A 12:25A 12:30A 12:34A 12:42A
12:40A 12:45A 12:51A 12:55A 1:00A 1:04A 1:12A
1:10A 1:15A 1:21A 1:25A 1:30A 1:34A 1:42A
1:40A 1:45A 1:51A 1:55A 2:00A 2:04A 2:12A
2:10A 2:15A 2:21A 2:25A 2:30A 2:34A 2:42A
2:40A 2:45A 2:51A 2:55A 3:00A 3:04A 3:12A
3:10A 3:15A 3:21A 3:25A 3:30A 3:34A 3:42A
3:40A 3:45A 3:51A 3:55A 4:00A 4:04A 4:12A
4:10A 4:15A 4:21A 4:25A 4:30A 4:34A 4:42A
4:40A 4:45A 4:51A 4:55A 5:00A 5:04A 5:12A

Saturday Sfmta Bus Schedule

90 SAN BRUNO OWL – Inbound to Fort Mason

Muni Bus Schedule, Saturday

San Bruno Ave & Arleta Ave
San Bruno Ave & Silver Ave
Potrero Ave & 24th St
Potrero Ave & 16th St
South Van Ness Ave & Market St
Van Ness Ave & Geary Blvd
Van Ness Ave & North Point St
12:10A 12:15A 12:21A 12:25A 12:30A 12:34A 12:42A
12:40A 12:45A 12:51A 12:55A 1:00A 1:04A 1:12A
1:10A 1:15A 1:21A 1:25A 1:30A 1:34A 1:42A
1:40A 1:45A 1:51A 1:55A 2:00A 2:04A 2:12A
2:10A 2:15A 2:21A 2:25A 2:30A 2:34A 2:42A
2:40A 2:45A 2:51A 2:55A 3:00A 3:04A 3:12A
3:10A 3:15A 3:21A 3:25A 3:30A 3:34A 3:42A
3:40A 3:45A 3:51A 3:55A 4:00A 4:04A 4:12A
4:10A 4:15A 4:21A 4:25A 4:30A 4:34A 4:42A
4:40A 4:45A 4:51A 4:55A 5:00A 5:04A 5:12A

Sunday Sfmta Schedule Muni Bus

90 SAN BRUNO OWL – Inbound to Fort Mason

Muni Bus Schedule, Sunday

Sunday Muni Bus Sfmta Schedule

San Bruno Ave & Arleta Ave
San Bruno Ave & Silver Ave
Potrero Ave & 24th St
Potrero Ave & 16th St
South Van Ness Ave & Market St
Van Ness Ave & Geary Blvd
Van Ness Ave & North Point St
12:10A 12:15A 12:21A 12:25A 12:30A 12:34A 12:42A
12:40A 12:45A 12:51A 12:55A 1:00A 1:04A 1:12A
1:10A 1:15A 1:21A 1:25A 1:30A 1:34A 1:42A
1:40A 1:45A 1:51A 1:55A 2:00A 2:04A 2:12A
2:10A 2:15A 2:21A 2:25A 2:30A 2:34A 2:42A
2:40A 2:45A 2:51A 2:55A 3:00A 3:04A 3:12A
3:10A 3:15A 3:21A 3:25A 3:30A 3:34A 3:42A
3:40A 3:45A 3:51A 3:55A 4:00A 4:04A 4:12A
4:10A 4:15A 4:21A 4:25A 4:30A 4:34A 4:42A
4:40A 4:45A 4:51A 4:55A 5:00A 5:04A 5:12A

Weekday Sfmta Schedule Bus Muni

90 SAN BRUNO OWL – Outbound to Visitacion Valley

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

Van Ness Ave & North Point St
Van Ness Ave & O’farrell St
Van Ness Ave & Market St
Potrero Ave & 16th St
Potrero Ave & 24th St
San Bruno Ave & Silver Ave
Bayshore Blvd & Arleta Ave
12:17A 12:25A 12:30A 12:36A 12:41A 12:46A 12:52A
12:47A 12:55A 1:00A 1:06A 1:11A 1:16A 1:22A
1:17A 1:25A 1:30A 1:36A 1:41A 1:46A 1:52A
1:47A 1:55A 2:00A 2:06A 2:11A 2:16A 2:22A
2:17A 2:25A 2:30A 2:36A 2:41A 2:46A 2:52A
2:47A 2:55A 3:00A 3:06A 3:11A 3:16A 3:22A
3:17A 3:25A 3:30A 3:36A 3:41A 3:46A 3:52A
3:47A 3:55A 4:00A 4:06A 4:11A 4:16A 4:22A
4:17A 4:25A 4:30A 4:36A 4:41A 4:46A 4:52A
4:47A 4:55A 5:00A 5:06A 5:11A 5:16A 5:22A
5:17A 5:25A 5:30A 5:36A 5:41A 5:46A 5:52A

Saturday Muni Bus Sfmta Schedule

90 SAN BRUNO OWL – Outbound to Visitacion Valley

Muni Bus Schedule, Saturday

Van Ness Ave & North Point St
Van Ness Ave & O’farrell St
Van Ness Ave & Market St
Potrero Ave & 16th St
Potrero Ave & 24th St
San Bruno Ave & Silver Ave
Bayshore Blvd & Arleta Ave
12:17A 12:25A 12:30A 12:36A 12:41A 12:46A 12:52A
12:47A 12:55A 1:00A 1:06A 1:11A 1:16A 1:22A
1:17A 1:25A 1:30A 1:36A 1:41A 1:46A 1:52A
1:47A 1:55A 2:00A 2:06A 2:11A 2:16A 2:22A
2:17A 2:25A 2:30A 2:36A 2:41A 2:46A 2:52A
2:47A 2:55A 3:00A 3:06A 3:11A 3:16A 3:22A
3:17A 3:25A 3:30A 3:36A 3:41A 3:46A 3:52A
3:47A 3:55A 4:00A 4:06A 4:11A 4:16A 4:22A
4:17A 4:25A 4:30A 4:36A 4:41A 4:46A 4:52A
4:47A 4:55A 5:00A 5:06A 5:11A 5:16A 5:22A
5:17A 5:25A 5:30A 5:36A 5:41A 5:46A 5:52A

Sunday Bus Muni Sfmta

90 SAN BRUNO OWL – Outbound to Visitacion Valley

Muni Bus Schedule, Sunday

Sunday Muni Bus Sfmta Schedule

Van Ness Ave & North Point St
Van Ness Ave & O’farrell St
Van Ness Ave & Market St
Potrero Ave & 16th St
Potrero Ave & 24th St
San Bruno Ave & Silver Ave
Bayshore Blvd & Arleta Ave
12:17A 12:25A 12:30A 12:36A 12:41A 12:46A 12:52A
12:47A 12:55A 1:00A 1:06A 1:11A 1:16A 1:22A
1:17A 1:25A 1:30A 1:36A 1:41A 1:46A 1:52A
1:47A 1:55A 2:00A 2:06A 2:11A 2:16A 2:22A
2:17A 2:25A 2:30A 2:36A 2:41A 2:46A 2:52A
2:47A 2:55A 3:00A 3:06A 3:11A 3:16A 3:22A
3:17A 3:25A 3:30A 3:36A 3:41A 3:46A 3:52A
3:47A 3:55A 4:00A 4:06A 4:11A 4:16A 4:22A
4:17A 4:25A 4:30A 4:36A 4:41A 4:46A 4:52A
4:47A 4:55A 5:00A 5:06A 5:11A 5:16A 5:22A
5:17A 5:25A 5:30A 5:36A 5:41A 5:46A 5:52A

Muni Bus Stops

Muni Bus Schedule, Inbound to Fort Masonstop.

San Bruno Ave & Arleta Ave
San Bruno Ave & Somerset St
3801 San Bruno Ave
San Bruno Ave & Harkness Ave
San Bruno Ave & Mansell St
San Bruno Ave & Paul Ave
San Bruno Ave & Wayland St
San Bruno Ave & Bacon St
San Bruno Ave & Thornton Ave
San Bruno Ave & Silver Ave
Bayshore Blvd & Silver Ave
Bayshore Blvd & Boutwell St
Bayshore Blvd & Marengo St
Bayshore Blvd & Cortland Ave
Bayshore Blvd & Oakdale Ave
Bayshore Blvd & Jerrold Ave
Potrero Ave & 25th St
Potrero Ave & 24th St
SF General Hospital
Potrero Ave & 21st St
Potrero Ave & 19th St
Potrero Ave & Mariposa St
Potrero Ave & 16th St
Potrero Ave & Alameda St
11th St & Bryant St
11th St & Harrison St
11th St & Howard St
Mission St & 11th St
South Van Ness Ave & Market St
Van Ness Ave & McAllister St
Van Ness Ave & Eddy St
Van Ness Ave & Geary Blvd
Van Ness Ave & Bush St
Van Ness Ave & Clay St
Van Ness Ave & Pacific St
Van Ness Ave & Vallejo St
Van Ness Ave & Union St
Van Ness Ave & Chestnut St
Van Ness Ave & Bay St
Van Ness Ave & North Point St

Muni Bus Schedule, Inbound to Fort Masonstop.

Van Ness Ave & North Point St
Van Ness Ave & Chestnut St
Van Ness Ave & Union St
Van Ness Ave & Vallejo St
Van Ness Ave & Jackson St
Van Ness Ave & Sacramento St
Van Ness Ave & Sutter St
Van Ness Ave & O’Farrell St
Van Ness Ave & Eddy St
Van Ness Ave & McAllister St
Van Ness Ave & Market St
11th St & Mission St
11th St & Howard St
11th St & Harrison St
Division St & Bryant St
Potrero Ave & Alameda St
Potrero Ave & 16th St
Potrero Ave & Mariposa St
Potrero Ave & 19th St
Potrero Ave & 21st St
Potrero Ave & 23rd St
Potrero Ave & 24th St
228 Bayshore Blvd
Bayshore Blvd & Oakdale Ave
380 Bayshore Blvd
Bayshore Blvd & Cortland Ave
Bayshore Blvd & Alemany Blvd
Bayshore Blvd & Augusta St
Bayshore Blvd & Silver Ave
San Bruno Ave & Silver Ave
San Bruno Ave & Felton St
San Bruno Ave & Bacon St
San Bruno Ave & Dwight St
San Bruno Ave & Mansell St
San Bruno Ave & Ward St
San Bruno Ave & Wilde Ave
3800 San Bruno Ave
San Bruno Ave & Somerset St
Bayshore Blvd & Arleta Ave

SF Muni 90 Bus Schedule San Bruno Owl
SFMTA MUNI BUS SCHEDULE

Sfmta Bus Muni Schedule 90 Muni San Bruno Owl.