Muni 56 Bus Schedule Rutland

Muni 56 Bus Schedule Rutland.

Muni 56 Bus Schedule Rutland

The Bus Schedule 56 Muni Rutland

Weekday Muni

56 RUTLAND – Inbound to Visitacion Valley

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

50 Thomas Mellon Dr
San Bruno Ave & Arleta Ave
Rutland St & Campbell Ave
Visitacion Valley Middle School
7:00A 7:05A 7:11A 7:15A
7:20A 7:25A 7:31A 7:35A
7:40A 7:45A 7:51A 7:55A
8:00A 8:05A 8:11A 8:15A
8:20A 8:25A 8:31A 8:35A
8:40A 8:45A 8:51A 8:55A
9:00A 9:05A 9:11A 9:15A
9:20A 9:25A 9:31A 9:35A
9:40A 9:45A 9:51A 9:55A
10:00A 10:05A 10:11A 10:15A
10:20A 10:25A 10:31A 10:35A
10:40A 10:45A 10:51A 10:55A
11:00A 11:05A 11:11A 11:15A
11:20A 11:25A 11:31A 11:35A
11:40A 11:45A 11:51A 11:55A
12:00P 12:05P 12:11P 12:15P
12:20P 12:25P 12:31P 12:35P
12:40P 12:45P 12:51P 12:55P
1:00P 1:05P 1:11P 1:15P
1:20P 1:25P 1:31P 1:35P
1:40P 1:45P 1:51P 1:55P
2:00P 2:05P 2:11P 2:15P
2:20P 2:25P 2:31P 2:35P
2:40P 2:45P 2:51P 2:55P
3:00P 3:05P 3:11P 3:15P
3:20P 3:25P 3:31P 3:35P
3:40P 3:45P 3:51P 3:55P
4:00P 4:05P 4:11P 4:15P
4:20P 4:25P 4:31P 4:35P
4:40P 4:45P 4:51P 4:55P
5:00P 5:05P 5:11P 5:15P
5:20P 5:25P 5:31P 5:35P
5:40P 5:45P 5:51P 5:55P
6:00P 6:05P 6:11P 6:15P
— 6:25P 6:31P 6:35P
— 6:45P 6:51P 6:55P
— 7:05P 7:11P 7:15P
— 7:25P 7:31P 7:35P
— 7:45P 7:51P 7:55P
— 8:05P 8:11P 8:15P
— 8:25P 8:31P 8:35P
— 8:45P 8:51P 8:55P
— 9:05P 9:11P 9:15P

Saturday Sfmta Bus Schedule

56 RUTLAND – Inbound to Visitacion Valley

Muni Bus Schedule, Saturday

Saturday Sfmta Bus Schedule

50 Thomas Mellon Dr
San Bruno Ave & Arleta Ave
Rutland St & Campbell Ave
Visitacion Valley Middle School
7:00A 7:05A 7:10A 7:15A
7:20A 7:25A 7:30A 7:35A
7:40A 7:45A 7:50A 7:55A
8:00A 8:05A 8:10A 8:15A
8:20A 8:25A 8:30A 8:35A
8:40A 8:45A 8:50A 8:55A
9:00A 9:05A 9:10A 9:15A
9:20A 9:25A 9:30A 9:35A
9:40A 9:45A 9:50A 9:55A
10:00A 10:05A 10:10A 10:15A
10:20A 10:25A 10:30A 10:35A
10:40A 10:45A 10:50A 10:55A
11:00A 11:05A 11:10A 11:15A
11:20A 11:25A 11:30A 11:35A
11:40A 11:45A 11:50A 11:55A
12:00P 12:05P 12:10P 12:15P
12:20P 12:25P 12:30P 12:35P
12:40P 12:45P 12:50P 12:55P
1:00P 1:05P 1:10P 1:15P
1:20P 1:25P 1:30P 1:35P
1:40P 1:45P 1:50P 1:55P
2:00P 2:05P 2:10P 2:15P
2:20P 2:25P 2:30P 2:35P
2:40P 2:45P 2:50P 2:55P
3:00P 3:05P 3:10P 3:15P
3:20P 3:25P 3:30P 3:35P
3:40P 3:45P 3:50P 3:55P
4:00P 4:05P 4:10P 4:15P
4:20P 4:25P 4:30P 4:35P
4:40P 4:45P 4:50P 4:55P
5:00P 5:05P 5:10P 5:15P
5:20P 5:25P 5:30P 5:35P
5:40P 5:45P 5:50P 5:55P
6:00P 6:05P 6:10P 6:15P
— 6:25P 6:30P 6:35P
— 6:45P 6:50P 6:55P
— 7:05P 7:10P 7:15P
— 7:25P 7:30P 7:35P
— 7:45P 7:50P 7:55P
— 8:05P 8:10P 8:15P
— 8:25P 8:30P 8:35P
— 8:45P 8:50P 8:55P
— 9:05P 9:10P 9:15P

Sunday Sfmta Schedule Muni Bus

56 RUTLAND – Inbound to Visitacion Valley

Muni Bus Schedule, Sunday

50 Thomas Mellon Dr
San Bruno Ave & Arleta Ave
Rutland St & Campbell Ave
Visitacion Valley Middle School
7:00A 7:05A 7:10A 7:15A
7:20A 7:25A 7:30A 7:35A
7:40A 7:45A 7:50A 7:55A
8:00A 8:05A 8:10A 8:15A
8:20A 8:25A 8:30A 8:35A
8:40A 8:45A 8:50A 8:55A
9:00A 9:05A 9:10A 9:15A
9:20A 9:25A 9:30A 9:35A
9:40A 9:45A 9:50A 9:55A
10:00A 10:05A 10:10A 10:15A
10:20A 10:25A 10:30A 10:35A
10:40A 10:45A 10:50A 10:55A
11:00A 11:05A 11:10A 11:15A
11:20A 11:25A 11:30A 11:35A
11:40A 11:45A 11:50A 11:55A
12:00P 12:05P 12:10P 12:15P
12:20P 12:25P 12:30P 12:35P
12:40P 12:45P 12:50P 12:55P
1:00P 1:05P 1:10P 1:15P
1:20P 1:25P 1:30P 1:35P
1:40P 1:45P 1:50P 1:55P
2:00P 2:05P 2:10P 2:15P
2:20P 2:25P 2:30P 2:35P
2:40P 2:45P 2:50P 2:55P
3:00P 3:05P 3:10P 3:15P
3:20P 3:25P 3:30P 3:35P
3:40P 3:45P 3:50P 3:55P
4:00P 4:05P 4:10P 4:15P
4:20P 4:25P 4:30P 4:35P
4:40P 4:45P 4:50P 4:55P
5:00P 5:05P 5:10P 5:15P
5:20P 5:25P 5:30P 5:35P
5:40P 5:45P 5:50P 5:55P
6:00P 6:05P 6:10P 6:15P
— 6:25P 6:30P 6:35P
— 6:45P 6:50P 6:55P
— 7:05P 7:10P 7:15P
— 7:25P 7:30P 7:35P
— 7:45P 7:50P 7:55P
— 8:05P 8:10P 8:15P
— 8:25P 8:30P 8:35P
— 8:45P 8:50P 8:55P
— 9:05P 9:10P 9:15P

Weekday Sfmta Schedule Bus Muni

56 RUTLAND – Outbound to Arleta & Bayshore via Mansell

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

Visitacion Valley Middle School
Bayshore Blvd & Blanken Ave
50 Thomas Mellon Dr
San Bruno Ave & Arleta Ave
7:15A 7:28A 7:31A —
7:35A 7:48A 7:51A —
7:55A 8:08A 8:11A —
8:15A 8:28A 8:31A —
8:35A 8:48A 8:51A —
8:55A 9:08A 9:11A —
9:15A 9:28A 9:31A —
9:35A 9:48A 9:51A —
9:55A 10:08A 10:11A —
10:15A 10:28A 10:31A —
10:35A 10:48A 10:51A —
10:55A 11:08A 11:11A —
11:15A 11:28A 11:31A —
11:35A 11:48A 11:51A —
11:55A 12:08P 12:11P —
12:15P 12:28P 12:31P —
12:35P 12:48P 12:51P —
12:55P 1:08P 1:11P —
1:15P 1:28P 1:31P —
1:35P 1:48P 1:51P —
1:55P 2:08P 2:11P —
2:15P 2:28P 2:31P —
2:35P 2:48P 2:51P —
2:55P 3:08P 3:11P —
3:15P 3:28P 3:31P —
3:35P 3:48P 3:51P —
3:55P 4:08P 4:11P —
4:15P 4:28P 4:31P —
4:35P 4:48P 4:51P —
4:55P 5:08P 5:11P —
5:15P 5:28P 5:31P —
5:35P 5:48P 5:51P —
5:55P 6:08P 6:11P 6:15P
6:15P 6:28P 6:31P 6:35P
6:35P 6:48P 6:51P 6:55P
6:55P 7:08P 7:11P 7:15P
7:15P 7:28P 7:31P 7:35P
7:35P 7:48P 7:51P 7:55P
7:55P 8:08P 8:11P 8:15P
8:15P 8:28P 8:31P 8:35P
8:35P 8:48P 8:51P 8:55P
8:55P 9:08P 9:11P 9:15P

Saturday Muni Bus Sfmta Schedule

56 RUTLAND – Outbound to Arleta & Bayshore via Mansell

Muni Bus Schedule, Saturday

Saturday Sfmta Bus Schedule

Visitacion Valley Middle School
Bayshore Blvd & Blanken Ave
50 Thomas Mellon Dr
San Bruno Ave & Arleta Ave
7:15A 7:28A 7:31A —
7:35A 7:48A 7:51A —
7:55A 8:08A 8:11A —
8:15A 8:28A 8:31A —
8:35A 8:48A 8:51A —
8:55A 9:08A 9:11A —
9:15A 9:28A 9:31A —
9:35A 9:48A 9:51A —
9:55A 10:08A 10:11A —
10:15A 10:28A 10:31A —
10:35A 10:48A 10:51A —
10:55A 11:08A 11:11A —
11:15A 11:28A 11:31A —
11:35A 11:48A 11:51A —
11:55A 12:08P 12:11P —
12:15P 12:28P 12:31P —
12:35P 12:48P 12:51P —
12:55P 1:08P 1:11P —
1:15P 1:28P 1:31P —
1:35P 1:48P 1:51P —
1:55P 2:08P 2:11P —
2:15P 2:28P 2:31P —
2:35P 2:48P 2:51P —
2:55P 3:08P 3:11P —
3:15P 3:28P 3:31P —
3:35P 3:48P 3:51P —
3:55P 4:08P 4:11P —
4:15P 4:28P 4:31P —
4:35P 4:48P 4:51P —
4:55P 5:08P 5:11P —
5:15P 5:28P 5:31P —
5:35P 5:48P 5:51P —
5:55P 6:08P 6:11P 6:15P
6:15P 6:28P 6:31P 6:35P
6:35P 6:48P 6:51P 6:55P
6:55P 7:08P 7:11P 7:15P
7:15P 7:28P 7:31P 7:35P
7:35P 7:48P 7:51P 7:55P
7:55P 8:08P 8:11P 8:15P
8:15P 8:28P 8:31P 8:35P
8:35P 8:48P 8:51P 8:55P
8:55P 9:08P 9:11P 9:15P

Sunday Bus Muni Sfmta

56 RUTLAND – Outbound to Arleta & Bayshore via Mansell

Muni Bus Schedule, Sunday

Visitacion Valley Middle School
Bayshore Blvd & Blanken Ave
50 Thomas Mellon Dr
San Bruno Ave & Arleta Ave
7:15A 7:28A 7:31A —
7:35A 7:48A 7:51A —
7:55A 8:08A 8:11A —
8:15A 8:28A 8:31A —
8:35A 8:48A 8:51A —
8:55A 9:08A 9:11A —
9:15A 9:28A 9:31A —
9:35A 9:48A 9:51A —
9:55A 10:08A 10:11A —
10:15A 10:28A 10:31A —
10:35A 10:48A 10:51A —
10:55A 11:08A 11:11A —
11:15A 11:28A 11:31A —
11:35A 11:48A 11:51A —
11:55A 12:08P 12:11P —
12:15P 12:28P 12:31P —
12:35P 12:48P 12:51P —
12:55P 1:08P 1:11P —
1:15P 1:28P 1:31P —
1:35P 1:48P 1:51P —
1:55P 2:08P 2:11P —
2:15P 2:28P 2:31P —
2:35P 2:48P 2:51P —
2:55P 3:08P 3:11P —
3:15P 3:28P 3:31P —
3:35P 3:48P 3:51P —
3:55P 4:08P 4:11P —
4:15P 4:28P 4:31P —
4:35P 4:48P 4:51P —
4:55P 5:08P 5:11P —
5:15P 5:28P 5:31P —
5:35P 5:48P 5:51P —
5:55P 6:08P 6:11P 6:15P
6:15P 6:28P 6:31P 6:35P
6:35P 6:48P 6:51P 6:55P
6:55P 7:08P 7:11P 7:15P
7:15P 7:28P 7:31P 7:35P
7:35P 7:48P 7:51P 7:55P
7:55P 8:08P 8:11P 8:15P
8:15P 8:28P 8:31P 8:35P
8:35P 8:48P 8:51P 8:55P
8:55P 9:08P 9:11P 9:15P

Muni Bus Stops

Muni Bus Schedule, Inbound to Visitacion Valleystop.

50 Thomas Mellon Cir
Alana Way & Executive Park Blvd
Executive Park Blvd & Blanken Ave
Blanken Ave & Gillette Ave
Blanken Ave & Nueva Ave
Blanken Ave & Peninsula Ave
Blanken Ave & Tunnel Ave
San Bruno Ave & Arleta Ave
San Bruno Ave & Somerset St
3801 San Bruno Ave
Wilde Ave & Girard St
Wilde Ave & Brussels St
Wilde Ave & Goettingen St
356 Wilde Ave
Wilde Ave & Rutland St
Wilde Ave & Delta St
Delta St & Tioga Ave
Tioga Ave & Rutland St
Rutland St & Campbell Ave
Rutland St & Arleta Ave
Raymond Ave & Rutland St
Raymond Ave & Delta St
Raymond Ave & Elliot St
Raymond Ave & Sawyer St
Sawyer St & Visitacion Ave
Visitacion Valley Middle School

Muni Bus Schedule, Inbound to Visitacion Valleystop.

Visitacion Valley Middle School
Mansell St & Visitacion Ave
Mansell St & Dartmouth St
Mansell St & Hamilton St
Mansell St & Somerset St
Mansell St & Somerset St
Mansell St & Hamilton St
Mansell St & Dartmouth St
Mansell St & University St
Hahn St & Visitacion Ave
Hahn St & Sunnydale Ave
Sunnydale Ave & Sawyer St
Sunnydale Ave & Garrison Ave
Sunnydale Ave & Schwerin St
Sunnydale Ave & Cora St
Rutland St & Sunnydale Ave
Rutland St & Visitacion Ave
Rutland St & Leland Ave
Leland Ave & Alpha St
Leland Ave & Bayshore Blvd
Bayshore Blvd & Blanken Ave
Blanken Ave & Tunnel Ave
Blanken Ave & Peninsula Ave
Blanken Ave & Nueva Ave
Blanken Ave & Gillette Ave
Executive Park Blvd & Thomas Mellon Dr
50 Thomas Mellon Cir

SF Muni 56 Bus Schedule Rutland
SFMTA MUNI BUS SCHEDULE

Sfmta Bus Muni Schedule 56 Muni Rutland.