Muni 37 Bus Schedule Corbett

Muni 37 Bus Schedule Corbett.

Muni 37 Bus Schedule Corbett

The Bus Schedule 37 Muni Corbett

Weekday Muni

37 CORBETT – Inbound to The Haight

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

Parkridge Dr & Burnett Ave
Portola Dr & Clipper St
Market St & Castro St
14th St & Church St
Masonic Ave & Haight St
6:00A 6:02A 6:09A 6:12A 6:25A
6:30A 6:32A 6:39A 6:42A 6:55A
7:00A 7:02A 7:11A 7:15A 7:28A
7:25A 7:27A 7:36A 7:40A 7:53A
7:55A 7:57A 8:06A 8:10A 8:23A
8:20A 8:22A 8:32A 8:36A 8:48A
8:40A 8:42A 8:52A 8:56A 9:08A
9:00A 9:02A 9:11A 9:15A 9:27A
9:20A 9:22A 9:31A 9:35A 9:47A
9:40A 9:42A 9:51A 9:55A 10:07A
10:00A 10:02A 10:10A 10:14A 10:26A
10:20A 10:22A 10:30A 10:34A 10:46A
10:40A 10:42A 10:50A 10:54A 11:06A
11:00A 11:02A 11:10A 11:14A 11:26A
11:20A 11:22A 11:30A 11:34A 11:46A
11:40A 11:42A 11:50A 11:54A 12:06P
12:00P 12:02P 12:10P 12:14P 12:26P
12:20P 12:22P 12:30P 12:34P 12:46P
12:40P 12:42P 12:50P 12:54P 1:06P
1:00P 1:02P 1:10P 1:14P 1:26P
1:20P 1:22P 1:30P 1:34P 1:46P
1:40P 1:42P 1:50P 1:54P 2:06P
2:00P 2:02P 2:10P 2:14P 2:26P
2:20P 2:22P 2:30P 2:34P 2:46P
2:40P 2:42P 2:50P 2:54P 3:06P
3:00P 3:02P 3:11P 3:15P 3:28P
3:20P 3:22P 3:31P 3:35P 3:48P
3:40P 3:42P 3:51P 3:55P 4:08P
4:00P 4:02P 4:11P 4:15P 4:28P
4:20P 4:22P 4:31P 4:35P 4:48P
4:40P 4:42P 4:51P 4:55P 5:08P
5:00P 5:02P 5:11P 5:16P 5:30P
5:20P 5:22P 5:31P 5:36P 5:50P
5:40P 5:42P 5:51P 5:56P 6:10P
6:00P 6:02P 6:11P 6:15P 6:29P
6:20P 6:22P 6:31P 6:35P 6:49P
6:40P 6:42P 6:51P 6:55P 7:09P
7:00P 7:02P 7:10P 7:14P 7:28P
7:30P 7:32P 7:40P 7:44P 7:58P
8:00P 8:02P 8:09P 8:12P 8:25P
8:30P 8:32P 8:39P 8:42P 8:55P
9:00P 9:02P 9:09P 9:12P 9:25P

Saturday Sfmta Bus Schedule

37 CORBETT – Inbound to The Haight

Muni Bus Schedule, Saturday

Parkridge Dr & Burnett Ave
Portola Dr & Clipper St
Market St & Castro St
14th St & Church St
Masonic Ave & Haight St
8:50A 8:52A 9:01A 9:06A 9:19A
9:20A 9:22A 9:31A 9:36A 9:49A
9:50A 9:52A 10:01A 10:06A 10:19A
10:20A 10:22A 10:31A 10:36A 10:49A
10:50A 10:52A 11:01A 11:06A 11:19A
11:20A 11:22A 11:31A 11:36A 11:49A
11:50A 11:52A 12:01P 12:06P 12:19P
12:20P 12:22P 12:31P 12:36P 12:49P
12:50P 12:52P 1:01P 1:06P 1:19P
1:20P 1:22P 1:31P 1:36P 1:50P
1:50P 1:52P 2:01P 2:06P 2:20P
2:20P 2:22P 2:31P 2:36P 2:50P
2:50P 2:52P 3:01P 3:06P 3:20P
3:20P 3:22P 3:31P 3:36P 3:50P
3:50P 3:52P 4:01P 4:06P 4:20P
4:20P 4:22P 4:31P 4:36P 4:50P
4:50P 4:52P 5:01P 5:06P 5:20P
5:20P 5:22P 5:31P 5:36P 5:50P
5:50P 5:52P 6:01P 6:06P 6:20P
6:20P 6:22P 6:31P 6:36P 6:50P
6:50P 6:52P 7:01P 7:06P 7:20P
7:20P 7:22P 7:30P 7:34P 7:47P
7:50P 7:52P 8:00P 8:04P 8:17P
8:20P 8:22P 8:30P 8:34P 8:47P
8:50P 8:52P 9:00P 9:04P 9:17P

Sunday Sfmta Schedule Muni Bus

37 CORBETT – Inbound to The Haight

Muni Bus Schedule, Sunday

Parkridge Dr & Burnett Ave
Portola Dr & Clipper St
Market St & Castro St
14th St & Church St
Masonic Ave & Haight St
8:50A 8:52A 9:01A 9:06A 9:19A
9:20A 9:22A 9:31A 9:36A 9:49A
9:50A 9:52A 10:01A 10:06A 10:19A
10:20A 10:22A 10:31A 10:36A 10:49A
10:50A 10:52A 11:01A 11:06A 11:19A
11:20A 11:22A 11:31A 11:36A 11:49A
11:50A 11:52A 12:01P 12:06P 12:19P
12:20P 12:22P 12:31P 12:36P 12:49P
12:50P 12:52P 1:01P 1:06P 1:19P
1:20P 1:22P 1:31P 1:36P 1:50P
1:50P 1:52P 2:01P 2:06P 2:20P
2:20P 2:22P 2:31P 2:36P 2:50P
2:50P 2:52P 3:01P 3:06P 3:20P
3:20P 3:22P 3:31P 3:36P 3:50P
3:50P 3:52P 4:01P 4:06P 4:20P
4:20P 4:22P 4:31P 4:36P 4:50P
4:50P 4:52P 5:01P 5:06P 5:20P
5:20P 5:22P 5:31P 5:36P 5:50P
5:50P 5:52P 6:01P 6:06P 6:20P
6:20P 6:22P 6:31P 6:36P 6:50P
6:50P 6:52P 7:01P 7:06P 7:20P
7:20P 7:22P 7:30P 7:34P 7:47P
7:50P 7:52P 8:00P 8:04P 8:17P
8:20P 8:22P 8:30P 8:34P 8:47P
8:50P 8:52P 9:00P 9:04P 9:17P

Weekday Sfmta Schedule Bus Muni

37 CORBETT – Outbound to Twin Peaks

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

Masonic Ave & Haight St
14th St & Church St
Market St & 17th St
Portola Dr & Burnett Ave
Parkridge Dr & Burnett Ave
6:05A 6:19A 6:23A 6:31A 6:36A
6:35A 6:49A 6:53A 7:01A 7:06A
7:05A 7:20A 7:24A 7:32A 7:37A
7:35A 7:50A 7:54A 8:02A 8:07A
8:00A 8:15A 8:19A 8:27A 8:32A
8:20A 8:35A 8:39A 8:47A 8:52A
8:40A 8:55A 8:59A 9:07A 9:12A
9:00A 9:14A 9:18A 9:26A 9:31A
9:20A 9:34A 9:38A 9:46A 9:51A
9:40A 9:54A 9:58A 10:06A 10:11A
10:00A 10:14A 10:18A 10:26A 10:31A
10:20A 10:34A 10:38A 10:46A 10:51A
10:40A 10:54A 10:58A 11:06A 11:11A
11:00A 11:14A 11:18A 11:26A 11:31A
11:20A 11:34A 11:38A 11:46A 11:51A
11:40A 11:54A 11:58A 12:06P 12:11P
12:00P 12:14P 12:18P 12:26P 12:31P
12:20P 12:34P 12:38P 12:46P 12:51P
12:40P 12:54P 12:58P 1:06P 1:11P
1:00P 1:14P 1:18P 1:26P 1:31P
1:20P 1:34P 1:38P 1:46P 1:51P
1:40P 1:54P 1:58P 2:06P 2:11P
2:00P 2:14P 2:18P 2:26P 2:31P
2:20P 2:34P 2:38P 2:46P 2:51P
2:40P 2:54P 2:58P 3:06P 3:11P
3:00P 3:14P 3:18P 3:27P 3:32P
3:20P 3:34P 3:38P 3:47P 3:52P
3:40P 3:54P 3:58P 4:07P 4:12P
4:00P 4:15P 4:19P 4:28P 4:33P
4:20P 4:35P 4:39P 4:48P 4:53P
4:40P 4:55P 4:59P 5:08P 5:13P
5:00P 5:15P 5:20P 5:30P 5:35P
5:20P 5:35P 5:40P 5:50P 5:55P
5:40P 5:55P 6:00P 6:10P 6:15P
6:00P 6:15P 6:20P 6:30P 6:35P
6:20P 6:35P 6:40P 6:50P 6:55P
6:40P 6:55P 7:00P 7:10P 7:15P
7:00P 7:14P 7:19P 7:28P 7:33P
7:20P 7:34P 7:39P 7:48P 7:53P
7:50P 8:04P 8:09P 8:18P 8:23P
8:20P 8:34P 8:38P 8:46P 8:51P
8:50P 9:04P 9:08P 9:16P 9:21P

Saturday Muni Bus Sfmta Schedule

37 CORBETT – Outbound to Twin Peaks

Muni Bus Schedule, Saturday

Masonic Ave & Haight St
14th St & Church St
Market St & 17th St
Portola Dr & Burnett Ave
Parkridge Dr & Burnett Ave
9:02A 9:16A 9:20A 9:28A 9:33A
9:32A 9:46A 9:50A 9:58A 10:03A
10:02A 10:16A 10:20A 10:28A 10:33A
10:32A 10:46A 10:50A 10:58A 11:03A
11:02A 11:16A 11:20A 11:28A 11:33A
11:32A 11:46A 11:50A 11:58A 12:03P
12:02P 12:16P 12:20P 12:28P 12:33P
12:32P 12:46P 12:50P 12:58P 1:03P
1:02P 1:17P 1:21P 1:29P 1:34P
1:32P 1:47P 1:51P 1:59P 2:04P
2:02P 2:17P 2:21P 2:29P 2:34P
2:32P 2:47P 2:51P 2:59P 3:04P
3:02P 3:17P 3:21P 3:29P 3:34P
3:32P 3:47P 3:51P 3:59P 4:04P
4:02P 4:17P 4:21P 4:29P 4:34P
4:32P 4:47P 4:51P 4:59P 5:04P
5:02P 5:17P 5:21P 5:29P 5:34P
5:32P 5:47P 5:51P 5:59P 6:04P
6:02P 6:17P 6:21P 6:29P 6:34P
6:32P 6:47P 6:51P 6:59P 7:04P
7:02P 7:16P 7:20P 7:28P 7:33P
7:32P 7:46P 7:50P 7:58P 8:03P
8:02P 8:16P 8:20P 8:28P 8:33P
8:32P 8:46P 8:50P 8:58P 9:03P
9:02P 9:16P 9:20P 9:28P 9:33P

Sunday Bus Muni Sfmta

37 CORBETT – Outbound to Twin Peaks

Muni Bus Schedule, Sunday

Masonic Ave & Haight St
14th St & Church St
Market St & 17th St
Portola Dr & Burnett Ave
Parkridge Dr & Burnett Ave
9:02A 9:16A 9:20A 9:28A 9:33A
9:32A 9:46A 9:50A 9:58A 10:03A
10:02A 10:16A 10:20A 10:28A 10:33A
10:32A 10:46A 10:50A 10:58A 11:03A
11:02A 11:16A 11:20A 11:28A 11:33A
11:32A 11:46A 11:50A 11:58A 12:03P
12:02P 12:16P 12:20P 12:28P 12:33P
12:32P 12:46P 12:50P 12:58P 1:03P
1:02P 1:17P 1:21P 1:29P 1:34P
1:32P 1:47P 1:51P 1:59P 2:04P
2:02P 2:17P 2:21P 2:29P 2:34P
2:32P 2:47P 2:51P 2:59P 3:04P
3:02P 3:17P 3:21P 3:29P 3:34P
3:32P 3:47P 3:51P 3:59P 4:04P
4:02P 4:17P 4:21P 4:29P 4:34P
4:32P 4:47P 4:51P 4:59P 5:04P
5:02P 5:17P 5:21P 5:29P 5:34P
5:32P 5:47P 5:51P 5:59P 6:04P
6:02P 6:17P 6:21P 6:29P 6:34P
6:32P 6:47P 6:51P 6:59P 7:04P
7:02P 7:16P 7:20P 7:28P 7:33P
7:32P 7:46P 7:50P 7:58P 8:03P
8:02P 8:16P 8:20P 8:28P 8:33P
8:32P 8:46P 8:50P 8:58P 9:03P
9:02P 9:16P 9:20P 9:28P 9:33P

Muni Bus Stops

Muni Bus Schedule, Inbound to The Haightstop.

Parkridge Dr & Burnett Ave
Burnett Ave & Crestline Dr
Burnett Ave & Dawnview Way
Portola Dr & Clipper St
Corbett Ave & Cuesta Ct
925 Corbett Ave
800 Corbett Ave
Corbett Ave & Romain St
Corbett Ave & Graystone Ter
539 Corbett Ave
Corbett Ave & Clayton St
341 Corbett Ave
Corbett Ave & Mars St
Corbett Ave & Danvers St
211 Corbett Ave
Corbett Ave & Hattie St
Corbett Ave & Douglass St
Market St & Castro St
Market St & Noe St
Market St & Sanchez St
14th St & Church St
14th St & Sanchez St
14th St & Noe St
14th St & Castro St
14th St & Alpine Ter
Buena Vista Ter & Roosevelt Way
Buena Vista Ter & Buena Vista Ave East
Buena Vista Ave East & Buena Vista Ter
Upper Ter & Buena Vista Ave West
Upper Ter & Masonic Ave
414 Roosevelt Way
Roosevelt Way & Clifford Ter
Roosevelt Way & Lower Ter
Roosevelt Way & 17th St
17th St & Clayton St
17th St & Belvedere St
17th St & Cole St
Cole St & Alma St
Cole St & Parnassus Ave
Cole St & Carl St
Cole St & Waller St
Cole St & Haight St
Haight St & Clayton St
Masonic Ave & Haight St

Muni Bus Schedule, Inbound to The Haightstop.

Masonic Ave & Haight St
Ashbury St & Haight St
Haight St & Clayton St
Cole St & Haight St
Cole St & Frederick St
Cole St & Carl St
Cole St & Parnassus Ave
Cole St & Alma St
Cole St & 17th St
Cole St & Carmel St
Carmel St & Belvedere St
Carmel St & Twin Peaks Blvd
Roosevelt Way & 17th St
Roosevelt Way & Lower Ter
Roosevelt Way & Clifford Ter
415 Roosevelt Way
Roosevelt Way & Museum Way
Roosevelt Way & 15th St
Roosevelt Way & Buena Vista Ter
Roosevelt Way & 14th St
14th St & Castro St
14th St & Noe St
14th St & Sanchez St
14th St & Church St
Market St & 15th St
Market St & 16th St
Market St & Castro St
17th St & Diamond St
Corbett Ave & Ord St
Corbett Ave & Hattie St
210 Corbett Ave
Corbett Ave & Danvers St
Corbett Ave & Mars St
320 Corbett Ave
Corbett Ave & Clayton St
Corbett Ave & Iron Aly
Corbett Ave & Graystone Ter
Corbett Ave & Romain St
795 Corbett Ave
Corbett Ave & Hopkins Ave
956 Corbett Ave
6 Portola Dr
120 Portola Dr
Portola Dr & Burnett Ave
Burnett Ave & Dawnview Way
Crestline Dr & Burnett Ave
40 Crestline Dr
74 Crestline Dr
Parkridge Dr & Crestline Dr
Parkridge Dr & Burnett Ave

SF Muni 37 Bus Schedule Corbett
SFMTA MUNI BUS SCHEDULE

Sfmta Bus Muni Schedule 37 Muni Corbett.