Muni 35 Bus Schedule Eureka

Muni 35 Bus Schedule Eureka.

Muni 35 Bus Schedule Eureka

The Bus Schedule 35 Muni Eureka

Weekday Muni

35 EUREKA – Inbound to The Castro

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

Bosworth St & Diamond St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Market St & Castro St
7:22A 7:29A 7:44A
7:52A 7:59A 8:14A
8:22A 8:29A 8:44A
8:52A 8:59A 9:14A
9:21A 9:28A 9:43A
9:51A 9:58A 10:13A
10:21A 10:28A 10:43A
10:51A 10:58A 11:13A
11:21A 11:28A 11:43A
11:51A 11:58A 12:13P
12:21P 12:28P 12:43P
12:51P 12:58P 1:13P
1:21P 1:28P 1:43P
1:51P 1:58P 2:13P
2:21P 2:28P 2:43P
2:51P 2:58P 3:13P
3:22P 3:29P 3:44P
3:52P 3:59P 4:14P
4:22P 4:29P 4:44P
4:52P 4:59P 5:14P
5:22P 5:29P 5:44P
5:52P 5:59P 6:14P
6:21P 6:28P 6:43P
6:51P 6:58P 7:13P
7:21P 7:28P 7:43P
7:51P 7:58P 8:13P
8:21P 8:28P 8:43P
8:51P 8:58P 9:13P
9:21P 9:28P 9:43P

Saturday Sfmta Bus Schedule

35 EUREKA – Inbound to The Castro

Muni Bus Schedule, Saturday

Bosworth St & Diamond St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Market St & Castro St
7:19A 7:26A 7:40A
7:49A 7:56A 8:10A
8:19A 8:26A 8:40A
8:50A 8:57A 9:11A
9:20A 9:27A 9:42A
9:50A 9:57A 10:12A
10:21A 10:28A 10:43A
10:51A 10:58A 11:13A
11:21A 11:28A 11:43A
11:51A 11:58A 12:13P
12:21P 12:28P 12:43P
12:51P 12:58P 1:13P
1:21P 1:28P 1:43P
1:51P 1:58P 2:13P
2:21P 2:28P 2:43P
2:51P 2:58P 3:13P
3:21P 3:28P 3:43P
3:51P 3:58P 4:13P
4:22P 4:29P 4:44P
4:52P 4:59P 5:14P
5:21P 5:28P 5:43P
5:51P 5:58P 6:13P
6:21P 6:28P 6:42P
6:51P 6:58P 7:12P
7:20P 7:27P 7:41P
7:50P 7:57P 8:11P
8:20P 8:27P 8:41P
8:50P 8:57P 9:11P

Sunday Sfmta Schedule Muni Bus

35 EUREKA – Inbound to The Castro

Muni Bus Schedule, Sunday

Bosworth St & Diamond St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Market St & Castro St
7:19A 7:26A 7:40A
7:49A 7:56A 8:10A
8:19A 8:26A 8:40A
8:50A 8:57A 9:11A
9:20A 9:27A 9:42A
9:50A 9:57A 10:12A
10:21A 10:28A 10:43A
10:51A 10:58A 11:13A
11:21A 11:28A 11:43A
11:51A 11:58A 12:13P
12:21P 12:28P 12:43P
12:51P 12:58P 1:13P
1:21P 1:28P 1:43P
1:51P 1:58P 2:13P
2:21P 2:28P 2:43P
2:51P 2:58P 3:13P
3:21P 3:28P 3:43P
3:51P 3:58P 4:13P
4:22P 4:29P 4:44P
4:52P 4:59P 5:14P
5:21P 5:28P 5:43P
5:51P 5:58P 6:13P
6:21P 6:28P 6:42P
6:51P 6:58P 7:12P
7:20P 7:27P 7:41P
7:50P 7:57P 8:11P
8:20P 8:27P 8:41P
8:50P 8:57P 9:11P

Weekday Sfmta Schedule Bus Muni

35 EUREKA – Outbound to Glen Park

Muni Bus Schedule, Weekday bus schedule.

Castro St & Market St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Bosworth St & Diamond St
7:00A 7:12A 7:22A
7:30A 7:42A 7:52A
8:00A 8:12A 8:22A
8:30A 8:42A 8:52A
9:00A 9:11A 9:21A
9:30A 9:41A 9:51A
10:00A 10:11A 10:21A
10:30A 10:41A 10:51A
11:00A 11:11A 11:21A
11:30A 11:41A 11:51A
12:00P 12:11P 12:21P
12:30P 12:41P 12:51P
1:00P 1:11P 1:21P
1:30P 1:41P 1:51P
2:00P 2:11P 2:21P
2:30P 2:41P 2:51P
3:00P 3:12P 3:22P
3:30P 3:42P 3:52P
4:00P 4:12P 4:22P
4:30P 4:42P 4:52P
5:00P 5:12P 5:22P
5:30P 5:42P 5:52P
6:00P 6:11P 6:21P
6:30P 6:41P 6:51P
7:00P 7:11P 7:21P
7:30P 7:41P 7:51P
8:00P 8:11P 8:21P
8:30P 8:41P 8:51P
9:00P 9:11P 9:21P

Saturday Muni Bus Sfmta Schedule

35 EUREKA – Outbound to Glen Park

Muni Bus Schedule, Saturday

Castro St & Market St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Bosworth St & Diamond St
7:00A 7:10A 7:19A
7:30A 7:40A 7:49A
8:00A 8:10A 8:19A
8:30A 8:41A 8:50A
9:00A 9:11A 9:20A
9:30A 9:41A 9:50A
10:00A 10:12A 10:21A
10:30A 10:42A 10:51A
11:00A 11:12A 11:21A
11:30A 11:42A 11:51A
12:00P 12:12P 12:21P
12:30P 12:42P 12:51P
1:00P 1:12P 1:21P
1:30P 1:42P 1:51P
2:00P 2:12P 2:21P
2:30P 2:42P 2:51P
3:00P 3:12P 3:21P
3:30P 3:42P 3:51P
4:00P 4:13P 4:22P
4:30P 4:43P 4:52P
5:00P 5:12P 5:21P
5:30P 5:42P 5:51P
6:00P 6:12P 6:21P
6:30P 6:42P 6:51P
7:00P 7:11P 7:20P
7:30P 7:41P 7:50P
8:00P 8:11P 8:20P
8:30P 8:41P 8:50P
9:00P 9:11P 9:20P

Sunday Bus Muni Sfmta

35 EUREKA – Outbound to Glen Park

Muni Bus Schedule, Sunday

Castro St & Market St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Bosworth St & Diamond St
7:00A 7:10A 7:19A
7:30A 7:40A 7:49A
8:00A 8:10A 8:19A
8:30A 8:41A 8:50A
9:00A 9:11A 9:20A
9:30A 9:41A 9:50A
10:00A 10:12A 10:21A
10:30A 10:42A 10:51A
11:00A 11:12A 11:21A
11:30A 11:42A 11:51A
12:00P 12:12P 12:21P
12:30P 12:42P 12:51P
1:00P 1:12P 1:21P
1:30P 1:42P 1:51P
2:00P 2:12P 2:21P
2:30P 2:42P 2:51P
3:00P 3:12P 3:21P
3:30P 3:42P 3:51P
4:00P 4:13P 4:22P
4:30P 4:43P 4:52P
5:00P 5:12P 5:21P
5:30P 5:42P 5:51P
6:00P 6:12P 6:21P
6:30P 6:42P 6:51P
7:00P 7:11P 7:20P
7:30P 7:41P 7:50P
8:00P 8:11P 8:20P
8:30P 8:41P 8:50P
9:00P 9:11P 9:20P

Muni Bus Stops

Muni Bus Schedule, Inbound to The Castrostop.

Bosworth St & Diamond St
Diamond St & Chenery St
Chenery St & Natick St
Chenery St & Roanoke St
Chenery St & Mateo St
Chenery St & Miguel St
Bemis St & Addison St
46 Addison St
164 Addison St
Addison St & Digby St
Addison St & Farnum St
Diamond Heights Blvd & Addison St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Diamond St & 29th St
Diamond St & 28th St
Diamond St & Duncan St
Diamond St & 27th St
Diamond St & Cesar Chavez St
Diamond St & 26th St
Diamond St & Clipper St
Diamond St & 25th St
Diamond St & 24th St
24th St & Douglass St
24th St & Hoffman Ave
Hoffman Ave & 23rd St
Hoffman Ave & 22nd St
Grand View Ave & 21st St
21st St & Douglass St
Eureka St & 21st St
Eureka St & 20th St
Eureka St & 19th St
Eureka St & 18th St
Eureka St & Market St
Market St & Castro St

Muni Bus Schedule, Inbound to The Castrostop.

Castro St & Market St
Castro St & 18th St
Castro St & 19th St
Castro St & 20th St
20th St & Collingwood St
20th St & Eureka St
Eureka St & 21st St
Eureka St & 22nd St
Douglass St & Alvarado St
Douglass St & 24th St
24th St & Diamond St
Diamond St & 25th St
Diamond St & Clipper St
Diamond St & 26th St
Diamond St & Cesar Chavez St
Diamond St & 27th St
Diamond St & Duncan St
Diamond St & 28th St
Diamond St & 29th St
Diamond St & Diamond Heights Blvd
Addison St & Diamond Heights Blvd
Addison St & Farnum St
Farnum St & Moffitt St
33 Moffitt St
Bemis St & Moffitt St
Bemis St & Addison St
Chenery St & Miguel St
Chenery St & Mateo St
Chenery St & Roanoke St
Chenery St & Castro St
Diamond St & Chenery St

SF Muni 35 Bus Schedule Eureka
SFMTA MUNI BUS SCHEDULE

Sfmta Bus Muni Schedule 35 Muni Eureka.